Altendorf WA6 horizontalni krojač ploča

Horizontalni formatizeri Altendorf su jedni od najpoznatijih i najpouzdanijih na svetu.

Rad sa Altendorf WA6 je zabavan od samog početka: odmah primećujete sofisticiran i profesionalan koncept mašine. Izrada je najboljih materijala inženjerskog kvaliteta.

Kategorija:
Brand:Altendorf