Holzmann ABS 2480 mobilni otprašivač

  • Stabilna metalna konstrukcija sa odličnim karakteristikama protoka vazduha
  • Izdržljivi metalni ventilator
  • Zbog velikog džaka zahteva ređe održavanje
  • Dizajniran za stabilan i dugotrajan rad
  • Odličan odnos cene i kvaliteta
  • Veliki filter džak obezbeđuje veliku odsisnu snagu
  • Pomerajuće postolje sa 4 točka