Holzmann ABS 3000 mobilni otprašivač

Mobilni otprašivač piljevine (usisivač) ABS 3000

  • hrapava površina priključka za odsis
  • čelična elisa
  • snažan motor i pametan dizajn – konstantno viskih performansi
  • veliki džak za piljevinu za ekonomičan i udoban rada
  • četiri točkića dozvoljava lako kretanje kroz radionicu
  • podesiva visinaotprašivača