Holzmann ABS 4560 mobilni otprašivač

Mobilni otprašivač piljevine HOLZMANN ABS 4560