NESTRO filterske jedinice

NESTRO-vi uređaji su:

  • Jako tihi, tako da se mogu instalirati i unutar radionice
  • Širok dijapazon ponude počev od par hiljada m3/h mobilnih, pa do 100.000 m3/h kapaciteta ugrađenih sistema
  • Raznovrsni tj. klasični-transportni, vakumski kao i kombinovani

Filterske jedinice se izrađuju od pocinkovanog čeličnog lima debljine 2-4 mm, što obezbeđuje masivnost i dugotrajnost.