Kantarica Casadei KC 80 C

Mašina je u radu, prodaje se zbog kupovine veće sa predfrezerima. Godište 2003.

Kategorija: