Uslovi korišćenja

Pristupanjem sajtu prihvatate dole navedene uslove

Vaš pristup i korišćenje sajta ake-djantar.com (u daljem tekstu „sajt“) podleže sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da napustite sajt.

Sadržaj sajta

Sajt kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije AKE-DJANTAR D.O.O (u daljem tekstu „Kompanija“) ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena. Upotreba sajta ake-djantar.com dozvoljava korišćenje sajta na sledeći način:

Sajt u pojedinim delovima poziva registrovane korisnike da dostave svoj sadržaj koji će biti prikazan na ovom i/ili drugim sajtovima AKE-DJANTAR D.O.O („dostavljeni sadržaj“).

Sajt može sadržati razne akcije u kojima AKE-DJANTAR D.O.O poziva registrovane korisnike da dostave svoj sadržaj za prikazivanje na ovom i drugim sajtovima kojima ona upravlja („dostavljeni sadržaj“). Svaki dostavljeni sadržaj mora biti u skladu sa važećim pravilima akcije.

Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti kompanije AKE-DJANTAR D.O.O.

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Kompanija zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.
Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.
Zabranjeno je svako korišćenja sajta radi prodaje proizvoda ili preporučivanja usluga korisnika ili trećih lica.
Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.
Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da

AKE-DJANTAR D.O.O ima pravo da (ali ne i obavezu) proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt.
Može učiniti sve ili nešto od navedenog:
– da nadgleda dostavljene sadržaje;
– da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi;
– da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);
– učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite Kompanije ili usklađivanja sa pravnim normama;
Kompanija AKE-DJANTAR D.O.O kao i kompanije sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.

Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

Privatnost

Svi Vaši lični podaci (ime, prezime, adresa, br. telefona, e-mail adresa) AKE-DJANTAR D.O.O će upotrebiti u skladu sa zaštitom ličnih podataka. Za sve ostale sadržaje koje objavite preko sajta u vidu predloga, komentara i sl. smatraće se da nisu poverljivi i neće podleći zaštiti. Vaša je odgovornost za tačnost objavljenih podataka, a ukoliko su informacije koje pružate netačne, neprecizne ili nepotpune, prihvatate da Vas udaljimo sa sajta.
Linkovi sajtova trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i AKE-DJANTAR D.O.O ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:
– Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
– Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale;
– Sadrže klevete, vređaju;
– Povređuju pravo intelektualne svojine.

Sprečavanje pristupa

Saglasni ste da kompanija AKE-DJANTAR D.O.O po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da ni kompanija AKE-DJANTAR D.O.O ni preduzeća sa kojima je povezana, neće biti odgovorni Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom sajtu, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.
Promena uslova korišćenja

AKE-DJANTAR D.O.O može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

Promene sajta

AKE-DJANTAR D.O.O zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području. Korišćenjem sajta saglasni ste da ni naša kompanija, kao ni kompanije s njom u vezi, nisu odgovorne za bilo kakve izmene i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene prihvatate.

Tačnost podataka

AKE-DJANTAR D.O.O nastoji da podatke/informacije objavljene na Internet prezentaciji održava tačnim i ažurnim – ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz predpostavke korisnika informacija/podataka sa Internet prezentacije AKE-DJANTAR D.O.O da jesu. U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavestite, kako bi izbegli eventualne neprijatnosti, na mail ake@ake-djantar.com.

Zakon i nadležnosti

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.
Pravila za programe lojalnosti, ankete, akcije i slične promocije

Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.

Obaveštenja korisnika

Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na „Kontakt” stranici

Ograničenja

Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Mi zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.