Objave za oznaku: hsk plus

HSK Plus – Perfektno rešenja za CNC obradne centre

Glodalo funkcioniše perfektno? A šta je sa elementima za pričvršćivanje?   Nije dovoljno da pričamo samo o alatima, njihovo prihvatanje na mašine je isto toliko bitan problem. Zato je AKE razvojio sistem za prihvatanje HSK Plus, koji ujedinuje alat i element za prihvatanje. Prihvatni sistem se odmah pokazuje tokom promene alata na CNC mašinama, kad […]